Kontakt

Sove-Stadshuset


Vill du boka oss för ett event?
bokningar@sofiavokalensemble.com

Vill du börja sjunga i en av Sveriges bästa körer?
Skriv till oss!

Sofia Vokalensembles styrelse

Bengt Ollén, dirigent
dirigent@sofiavokalensemble.com

Mathias Roth, ordförande
ordforande@sofiavokalensemble.com

Susan Radif, vice ordförande
vice@sofiavokalensemble.com

Viktor Olsson, kassör
kassor@sofiavokalensemble.com

Viktor Westerberg, sekreterare
sekreterare@sofiavokalensemble.com

Anders Nilsson, ledamot
ledamot1@sofiavokalensemble.com

Sara Nyberg, ledamot
ledamot2@sofiavokalensemble.com