Dirigent Bengt Ollén

Bengt Ollén är Sofia Vokalensembles grundare och ständige dirigent. Sedan 1995 har han lett vokalensemblen med stort engagemang och en aldrig falnande entusiasm. Hans ledarskap har format Sofia Vokalensemble till en positiv och viljekraftig kör i ständig musikalisk utveckling.

Visionen är att skapa musik ”bortom noterna”. Musiken som kören framför ska inte bara vara vackra klanger och snygga musikaliska tolkningar. Musiken ska också beröra den som lyssnar. Därför är varje sångares engagemang en mycket viktig del i det musikaliska arbetet.

En viktig byggsten i hans arbete är att stärka körens gruppdynamik. Bengt använder till exempel gärna kreativa improvisationsövningar som arbetsmetod, vilket ofta leder fram till spännande konsertinslag och meloditolkningar. Han är aldrig sen med att uppmuntra kommunikation mellan sångarna, både i musikalisk form och i social form utanför repetitionstid. För att det ska bli bra musik måste alla känna sig delaktiga; det är Bengts musikaliska övertygelse.

Bengt Ollén tog examen från Chalmers tekniska högskola innan han 1978 sökte till Musikhögskolan i Göteborg där han började på instrumental- och ensemblelärarlinjen och senare den nystartade körpedagoglinjen. I Göteborg studeradehan för Gösta Ohlin och Gunnar Eriksson och grundade Sångensemblen Amanda. Efter en flytt till Stockholm gick Bengt Ollén under 1980-talet Sveriges Orkesters Riksförbunds dirigeringsutbildning med lärare som Lennart Hedvall och Jorma Panula. Han studerade även för Eric Ericson. Parallellt arbetade han som instrumentallärare iTyresö kommunala musikskola där han också dirigerade Tyresö orkesterförening. Bengt Ollén var medgrundare av Tyresö ungdomskör och fortsatte som lärare i kördirigering och ensembleledning vid Kommunala Musikinstitutet i Stockholm, och som ledare för Södra Latins kammarkör och körprojekt i Högalids församling. Från 1994 och fram till pensionen arbetade Bengt Ollén som lärare i körsång och musikteori på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium – något som han återupptar på deltid läsåret 2020/2021. De senaste åren har Bengt undervisat i kördirigering och metodik på Musikhögskolan vid Örebro universitet.

Förutom att vara  grundare och dirigent för Sofia Vokalensemble är han dirigent för Lunae Kammarkör som bildades 2017. Sedan början av 2000-talet är han dirigent och konstnärlig ledare för Oratoriekören VOX och Södra Dalarnas kammarorkester som årligen framträder vid festivalen Musik vid Siljan. Han är en efterfrågad workshopledare, föreläsare och jurymedlem i körtävlingar över hela världen, och våren 2020 fick han utmärkelsen ”Honorary Member of the National Association of Italian Choir Directors”. Hösten 2021 utsågs Bengt Ollén till ”Årets Körledare” av Föreningen Sveriges Körledare och Rosenborg-Gehrman stiftelsen för bland annat ”…sin stora kärlek till och kunskap om både musik och människor i högsta grad har bidragit till att befästa Sveriges position som en körnation att räkna med.”