Uruppförande av verket Frid-lyst

Frid-lyst affisch

Vi i Sofia Vokalensemble är stolta över att uruppföra Maria Lithell Flygs nykomponerade requiem kring den biologiska mångfalden. Verket skapar en sorgeritual där frid lyses över de arter som redan har dött ut eller är starkt utrotningshotade.
Så säger Maria Lithell Flyg om verket: ”Många människor vittnar i dagens post-kristna Sverige om att skogen är ett andligt rum, en plats för rekreation och eftertanke. I verket ’Frid-lyst’ vill vi belysa och synliggöra det sinnrika systemgenom vilket allt hänger samman i naturens kretslopp. Med denna konsert vill vi lysa frid över de växter och djur som redan är utrotade, eller hotas av utrotning. För mig har komponerandet av detta Requiem varit ett sätt att bearbeta min sorg. Nu delar jag det med er.”
Välkomna till Sofia kyrka den 13 mars kl 19:00!